Skip to content Skip to footer

Muziek voert de boventoon in mijn leven. Daarnaast geef ik les in de Nederlandse taal. Ik woon in Vlijmen.

Bedrijf en visie

Mijn bedrijf ‘M. Kamphuis koordirectie en zangpedagogiek’ heb ik opgericht in 2004. Ik werk vooral in de regio ’s-Hertogenbosch – Vught – Heusden (NB) en Tilburg. Omdat veel geïnteres-seerden zoeken op regio, koos ik voor de website de naam Binnen Brabant.

Ik zie mijn werk als een mensenvak: ik help om persoonlijke karakters en stemmen samen te voegen tot de best mogelijke uitvoering van een compositie. Ik adviseer en stimuleer zangers om hun stem op een prettige en gezonde manier te gebruiken.

Conservatoriumopleidingen

Zingen en laten zingen, daar draaien mijn opleidingen om. En vooral ook: met plezier muziek beleven. Sinds de jaren ’80 maak ik studie van dit mooie vak.
Ik heb 3 conservatoriumopleidingen afgerond.

Docent muziek
De brede opleiding tot docent muziek zie ik als basis voor het überhaupt kunnen overdragen van kennis naar anderen inzake muziek en zang.

Koordirectie DM (docerend musicus)
De studie koordirectie docerend musicus bevat veel lesstof over koorliteratuur door de eeuwen heen. Daarbij gaat het zowel om religieuze als wereldlijke werken.
Daarnaast heb ik als koordirigent leren werken met alle mogelijke instrumentale begeleidingsvormen.
Ten slotte heb ik mijn talenten verder ontwikkeld om, samen met zangers en muzikanten, te komen tot een klankresultaat dat past bij zowel de compositie als de mogelijkheden van het koor.

Zangpedagogie
In mijn werk als koordirigent tref ik geregeld zangers aan met stemklachten. Dit bracht mij ertoe om de studie tot zangpedagoog te volgen. Een zangpedagoog weet hoe je goed met de stem kan omgaan. Ik heb geleerd het beste uit de stem te halen en de stem doelgericht te gebruiken. Deze scholing gaat altijd op basis van wederzijds vertrouwen en een serieuze leerwens.

Overige opleidingen en trainingen

Estill Voice Taining (EVT)
Sinds 2009 verdiep ik mij in de zogenoemde Estill Voice Training (EVT). Deze stemtrainingsmethode werd ontwikkeld door de Amerikaanse Jo Estill. Ik beschouw EVT als een must in de zangpedagogie.

Pianospel
Ik heb jarenlang pianoles ontvangen en gegeven. In de begeleiding van een koor of van een leerling tijdens de zangles gebruik ik doorgaans een piano. À-vuespelen is het spelen van muziek direct van het blad, zonder het tevoren gezien of geoefend te hebben. Ik heb hier zeer uitgebreide ervaring in.

Repetitietechniek
Onder repetitietechniek vallen alle vaardigheden van een dirigent die nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken. Muzikale, vocale, verbale, sociale, psychologische en organisatorische vaardigheden zijn nodig om een groep of koor te bouwen.

© 2024 Annemieke Kamphuis