Repetitietechniek

 

Onder repetitietechniek vallen alle vaardigheden van een dirigent die nodig zijn om het uiteindelijke beoogde resultaat te bereiken.

De muzikale, vocale, verbale, sociale, psychologische en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om een groep of koor te bouwen.

Vanaf de voorbereiding van een muziek- koorstuk,  tot en met de laatste repetitie en de eventuele uitvoering.

Iedere dirigent heeft een eigen stijl.

Mijn stijl omschrijf ik als  een eclectische wijze van koordirectie.

Elementen aangeleerd en bestudeerd in het verleden, toegepast in het heden, doorlopend aangevuld met vervolgstudies en dagelijkse ervaringen, vormen samen mijn stijl van dirigeren.

Het sociale aspect vormt het wezenlijke bindingsmiddel binnen een zangvereniging.

Mijn doelen zijn niet gericht op het behalen van uitsluitend het afsluitende optreden.

De ziel van een koor groeit door de wekelijkse bijeenkomsten.

Daar ligt altijd de basis voor een eventuele uitvoering van het geleerde.