Overdag zingen

Overdag zingen in een koor op een doordeweekse dag, het kan in:

Vlijmen bij Koor La Corbeille 

Zowel voor vrouwen en mannen van alle leeftijden.

Overdagkoor Koor La Corbeille voor de regio s-Hertogenbosch en omstreken.(repeteert op de donderdag middag)

Voor meer informatie en/of aanmelding: gebruik het contactformulier !

Het repertoire is zeer gevarieerd; een mengeling van klassieke muziek, bewerkingen van popmuziek, musical en muziek uit andere landen.

Tijdens de repetities worden wisselende werkvormen gebruikt, zoals de vocale warming up, maar ook aan lichaamsbeweging in combinatie met stemgebruik, wordt gewerkt. Dit komt het krachtig en energiek functioneren van de stem ten goede.

Natuurlijk heeft elke repetitie een pauze met plaats voor een drankje voor de sociale binding.

Wat zit er allemaal inbegrepen in het lidmaatschap van een OverdagKoor:

– aanlevering digitale bladmuziek benodigd voor repetities en optredens. ( toezending per email).

– ongeveer 40 stuks repetities per kalenderjaar olv een professionele koordirigent, Annemieke Kamphuis. ( geen repetities tijdens de basisschool vakanties)

– minimaal 1x per jaar een optreden als koor.

– gebruik van een bruikbare accommodatie/zaal en een doorlopend gestemde piano.

– begeleiding door professionele pianist enkele malen per jaar.