Skip to content Skip to footer

Onder repetitietechniek vallen alle vaardigheden van een dirigent die nodig zijn om het uiteindelijke beoogde resultaat te bereiken.

De muzikale, vocale, verbale, sociale, psychologische en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om een groep of koor te bouwen.

Vanaf de voorbereiding van een muziek- koorstuk, tot en met de laatste repetitie en de eventuele uitvoering.

Iedere dirigent heeft een eigen stijl.

© 2024 Annemieke Kamphuis